Για την πλοήγηση


Συχνές Ερωτήσεις -  ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ στον Γέρακα


Η εκτίμηση του κόστους των υπηρεσίων σας γίνεται εκ των προτέρων;


Η Ανυψωτική Μεταφορική όχι μόνο σας γνωστοποιεί το ακριβές κόστος των αναγκών σας, αλλά ερχόμαστε στον χώρο σας εντελώς δωρεάν για να γνωριστούμε και να σας ενημερώσουμε αναλυτικά.


Υπάρχει η δυνατότητα για χαμηλότερη τιμή εαν σας δώσω την τιμή μεγάλο χρονικό διάστημα νωρίτερα;


Φυσικά και υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Επίσης μπορούμε να σας υποδείξουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες του χρόνου που μπορείτε να εξυπηρετηθείτε σε χαμηλότερες τιμές από τις κανονικές.


Παρέχετε ασφάλιση;


Ναι παρέχουμε αλλά αφότου πραγματοποιηθεί η εκτίμηση των αντικειμένων σας.


Μπορώ να τροποποιήσω ή να ακυρώσω τις ημερομηνίες;


Επιτρέπουμε αλλαγές ημερομηνιών η ακυρώσεις χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση το αργότερο εως 8 ημέρες πριν από τη συμφωνηθείσα ημερομηνία.


Τι γίνεται σε περίπτωση αλλαγής των αντικειμένων της μεταφοράς την τελευταία στιγμή;
Υπάρχει αύξηση της τιμής;


Ανάλογα τον όγκο των επιπρόσθετων αντικειμένων μπορεί να τροποιηθεί η τιμή προς τα πάνω.